Ik ben ambassadeur bij de internationale organisatie Right to Play

Right To Play is een internationale organisatie, welke in 2000 is opgericht door Olympisch schaatser Johann Olav Koss
Deze organisatie zet zich in voor het recht van ieder kind om te sporten en te spelen. Voor een heleboel kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Right To Play gelooft dat sport en spel onmisbaar zijn in de ontwikkeling van kinderen en dat iedereen moet kunnen meedoen. Iedere dag wordt weer gezien wat sport en spel betekend voor kinderen die opgroeien in armoede, conflictsituaties of te maken hebben met ziektes of lichamelijke beperkingen. Sport en spel laten deze kinderen weer kind zijn, maar maken hen ook weerbaar. Right To Play zorgt voor een veilige plek waar kinderen spelenderwijs belangrijke waarden en vaardigheden leren, kennis opdoen en biedt hen langs die weg een kans op een betere toekomst. Daarnaast zijn sport en spel effectieve instrumenten om maatschappelijke doelen te realiseren.

Ambassadeurs
Meer dan 300 atleten uit 40 landen zijn ambassadeur van Right To Play wereldwijd. In Nederland is er een Team Right To Play, Nederlandse (top)sport ambassadeurs. Zij weten uit eigen ervaring wat voor positieve impact sport en spel op je leven kan hebben.

Wil je meer weten kijk dan op: www.righttoplay.nl